BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balicki Stanisław, Szyngiel Jarosław
Title
Główne kierunki ewolucji i niektóre opcje strategiczne współczesnych systemów bankowych
Key Evolution Directions and Strategic Options of Modern Banking Systems
Source
Prace Naukowe Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały (22), 1999, nr 57, s. 3-25, bibliogr. 30 poz.
Issue title
Restrukturyzacja gospodarki polskiej a proces integracji z Unią Europejską
Keyword
Międzynarodowe rynki finansowe, Rynki finansowe, Bankowość, System bankowy
International financial markets, Financial markets, Banking, Banking system
Abstract
Przedstawiono problemy dotyczące ewolucji współczesnych systemów bankowych związanych z globalizacją rynków finansowych, umiędzynarodowieniem działalności finansowej i niestabilnością gospodarki światowej. Zjawiska te doprowadziły do liberalizacji przepływów kapitałowych i deregulacji działalności bankowej, co w konsekwencji zmusza do poszukiwania przez banki nowych strategii konkurencyjnych.

Due to factors such as the globalisation of financial markets, internationalisation of financial activity and instability of the world economy modern banking systems are being subjected to constant change and evolution. As a result, there has been the liberalisation of capital flows and deregulation of banking activity, which in turn, forces banks to look for and develop new competitive strategies.(JW)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0239-3212
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu