BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pasternak-Malicka Monika
Title
Metody budżetowania w przedsiębiorstwie jako narzędzia wspomagające zarządzanie i ułatwiające racjonalizację kosztów
Methods of Budgeting as a Tool, which Aids Executives and Simplifies Rationalization of Costs
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1039, s. 89-98, bibliogr. 24 poz.
Issue title
Modele rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej
Keyword
Budżetowanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kontrola kosztów w przedsiębiorstwie, Narzędzia controllingu, Przegląd literatury, Budżetowanie od zera
Budgeting, Enterprise management, Cost control in the enterprise, Controlling tools, Literature review, Zero-base budgeting
Note
summ.
Abstract
Budżetowanie jest narzędziem controllingu, które wspomaga proces zarządzania przedsiębiorstwem. Wyróżniamy dwa rodzaje budżetowania oddolne (partycypacyjne), które jest opracowywane przez pracowników na niższych szczeblach i odgórne tworzone przez naczelne kierownictwo. W artykule scharakteryzowano trzy metody budżetowania: metoda budżetowania przyrostowego, kroczącego i "od zera" (Zero-Base Budgeting). Omówiono ich istotę, procedurę, etapy opracowania oraz wskazano na pozytywne i negatywne skutki tych metod.

This article focuses on the positive and negative aspects of new budgeting methods. These new techniques help companies optimize their assets, and consciously shape the firms income, costs, as well as other important economic categories. The main objective of budgeting is to support the decision making process, that in fact allows the company to manage its resources more accurately and systematically plan its decisions. Budgeting creates the right environment for managers to regularly control the firms operations; this is directly linked with lowering expenses and increasing revenues.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Gdańsk 2002.
 2. Chalastra M., Zasady zmiany budżetu w trakcie jego realizacji, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2002. nr 9.
 3. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke A., Rachunkowość zarządcza, AE, Poznań 1996.
 4. Gazda M., Budżetowanie kosztów ,,niebezpośrednich - niezmiennych" - jak zapanować nad ciągłym wzrostem?, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2002, nr 1.
 5. Gierusz J., Ograniczenia systemu budżetowania, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2000, nr 11.
 6. Gzdzała K.. Metodologia budżetowania, "Finansista" 2003, nr 2.
 7. Jaruga A., Sobańska I., Rachunkowość dla menedżerów. Towarzystwo Gospodarcze RAFIB, Łódź 1995.
 8. Jakubiec I., Budżetowanie - narzędzie przekształcania strategii w działanie. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2000. nr 12.
 9. Komorowski J.. Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 10. Krawczyk W., Bek-Gaik B.. Łada-Cieślak M., Budżetowanie działalności przedsiębiorstw, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Kraków 2001.
 11. Łada-Cieślak M., Budżetowanie bazujące na priorytetach, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2003, nr 8.
 12. Łada-Cieślak M., Ograniczona dostępność zasobów finansowych a przebieg procesu budżetowania. USz.. Szczecin 2000.
 13. Łada-Cieślak M., Budżetowanie od zera, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2000, nr 12.
 14. Modrzejewski T., Budżetowanie w firmach o produkcji jednostkowej i małoseryjnej, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2002, nr 3.
 15. Modrzejewski T., Controlling w firmach działających na rynku detalicznych usług finansowych, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2001, nr 10.
 16. Nowak E., Rachunkowość zarządem. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 17. Nowak E., Zasady i metody budżetowania kroczącego, [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, cz. III, AGH, Kraków 2002.
 18. Rachunkowość zarządcza, red. T. Kiziukiewicz, wyd. III, Ekspert, Wrocław 2000.
 19. Sobańska I., Jak zmienia się praktyka rachunkowości zarządczej na przełomie XX i XXI wieku?, cz. II: Polska, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2002, nr 1.
 20. Sojak S., Rachunkowość zarządcza w warunkach inflacji, TNOiK, Toruń 2000.
 21. Szczerbiński A., Budżetowanie kosztów - zasady i metody, [w:] Informacyjne wspomaganie controllingu. red. E. Nowak, AE, Wrocław 1998.
 22. Szczypiński D., Metodologia budżetowania, "Finansista" 2003, nr 2.
 23. Szychta A., Kiedy budżetowanie operacyjne przynosi korzyści, "Rachunkowość" 2000, nr 8.
 24. Szychta A., Kierunki rozwoju budżetowania operacyjnego, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2000, nr 6.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu