BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Noga Marian
Title
Cele Unii Europejskiej w świetle Agendy lizbońskiej z 2000 r.
European Union Objectives in Terms of Lisbon Agenda 2000
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1056, s. 9-14, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód - aspekty ekonomiczne : (ze szczególnym uwzględnieniem Polski)
Keyword
Konkurencyjność gospodarki, Strategia lizbońska
Economy competitiveness, Lisbon Strategy
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W niniejszym artykule strategia lizbońska została przedstawiona jako system działań kształtujących Agendę lizbońską. Publikacja ma na celu udowodnienie hipotezy, że Agenda lizbońska jest dowodem na rozwijanie się procesu integracyjnego w Europie.

The author presents modified European Union objectives, that were originally enclosed in the European Economic Community Treaty. The Lisbon strategy, which is being analysed in the article, consists of 4 elements: 1) innovations in the economy as an effect of economy based on knowledge; 2) liberalization of the telecommunication, energy transportation and financial markets; 3) development of enterpreneurship as a result of facilitation in founding and running a business; 4) social coherence creating a new, active model of a welfare state. At the end of the article a special attention is paid to estimating law system convergence between Poland and the European Union. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bloom H., Calori R., de Wool P., Zarządzanie europejskie, Poltext, Warszawa 1996.
  2. Doliwa-Klepacki Z.M., Integracja europejska (po Amsterdamie i Nicei), Temida 2, Białystok 2001.
  3. Drucker P., Post-Capitalist Society, Harper Business, New York 1993.
  4. Lenaerts K., Van Nuffel P., Podstawy prawa europejskiego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
  5. Noga M., Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) a państwo, "Zbliżenia - Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego" 2001 nr 2 (29).
  6. Strategia lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, UKIE, Warszawa 2002.
  7. The New Economy. Remarks by Martin N. Baily, Chairman, Council of Economic Advisers, OECD Paris 3.VII.2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu