BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rymarczyk Jerzy
Title
Dostosowanie Polski do zagranicznej polityki gospodarczej Unii Europejskiej
Poland's Adjustment to the European Union
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1056, s. 107-115, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód - aspekty ekonomiczne : (ze szczególnym uwzględnieniem Polski)
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Polityka handlowa, Polityka gospodarcza
Poland's economic integration with the EU, Trade policy, Economic policy
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule omówiono niektóre aspekty procesu dostosowania Polski do wspólnej polityki handlowej Unii europejskiej. Skoncentrowano się zwłaszcza na skutkach przyjęcia wspólnotowej taryfy celnej dla gospodarki polskiej.

The article treats of some aspects of the process of Poland's adjustment to the EU common commercial policy, focusing in particular on the consequences of the adoption of the Union customs duties for Polish economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Biegaj A. (red.), Negocjacje członkowskie. Polska na drodze do Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000.
  2. Ciamaga L. (red.). Zagraniczna polityka gospodarcza Polski w teorii i praktyce dostosowań do Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1997.
  3. Kawecka-Wyrzykowska E., Skutki przyjadą przez Polską wspólnej taryfy celnej Unii Europejskiej, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1999.
  4. Orłowski W.M., Koszty i korzyści z członkostwa w UE. Metody, modele, szacunki. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2000.
  5. Paszyński M., Proces i skutki dostosowań Polski do zagranicznej polityki ekonomicznej UE, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1999.
  6. Płowieć U. (red.), Polska i Unia Europejska. Stan obecny i wyzwania na przyszłość. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu