BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kujawiński Jerzy
Title
Przemiany w marketingowej praktyce firm usługowych a cykl życia produktu
Changes in Marketing Practice of Service Enterprises and Product Life Cycle
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 852, t. 2, s. 216-224
Keyword
Przedsiębiorstwo usługowe, Strategia marketingowa, Cykl życia produktu, Materiały konferencyjne
Service enterprise, Marketing strategy, Product life cycle, Conference materials
Note
summ.
Abstract
Autor przedstawił decyzje marketingowe przedsiębiorstw usługowych według cyklu życia usługi. Cykl ten podzielił na cztery fazy: wprowadzenie usługi na rynek; wzrost sprzedaży usługi; dojrzałość i nasycenie rynku usługą; schyłek i eliminacja. Dokonał również porównania działalności marketingowej firm usługowych z lat 1992 i 1999. W 1992 roku usługodawcy oddziaływali na rynek głównie za pomocą instrumentów cenowych i środków promocyjnych, natomiast w 1999 zachowanie to nabierało charakteru decyzji marketingowych dzięki czemu zwiększyło się zainteresowanie poziomem jakości i innowacyjności usług.

In the researches on market activity in services there was considered the connection of services with changes in the market situation expressed mainly by changes at the time of the relation between the ability of particular services to meet the needs of the buyers and the necessibies which are marketing the possibilities of selling the services. The carried out analysis of some manifestations of marketing on the background of the product life cycle has demonstrated an essential relation between the structure of the market conditions which identify actions in aid of the offer the quality of the services and the actions within the scope of the price setting the distribution and the promotion. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu