BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szromnik Andrzej (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Marketing terytorialny : Problemy kształtowania strategii marketingowej miast i regionów
Territorial Marketing : Problems with Shaping Marketing Strategy of Cities and Regions
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1052, s. 105-126, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna Unii Europejskiej
Keyword
Marketing regionalny, Strategia marketingowa, Strategia rozwoju gminy, Rozwój regionalny, Rozwój miasta
Regional marketing, Marketing strategy, District development strategy, Regional development, City development
Note
summ.
Abstract
Podnoszenie poziomu rozwoju regionów wymaga przyjmowania odpowiednich strategii dostosowanych do zmian zachodzących w otoczeniu krajowym i międzynarodowym. Autor podkreśla znaczenie rynkowej orientacji jednostek osadniczych, przedstawiając problemy kształtowania marketingu terytorialnego.

The article presents specific problems connected with building marketing strategy of cities and regions. These problems emerge on different stages of building of this strategy. Much attention is dedicated to the identification of destination markets and the creation of marketing instruments compositions of a settlement unit. The author presents features of a territorial marketing mix and the organization of marketing activity in Spatially-settlement units. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Analiza strategiczna gminy na potrzeby wyboru strategii rozwoju (za pomocą metody SWOT), red. T. Żabińska, AE, Katowice 1997.
 2. Domański T., Marketing terytorialny - wybrane aspekty praktyczne, [w:] Marketing terytorialny - strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 3. Endres A., Bürgernähe und Öffentlichkeitsarbeit, „Der Städtetag", 1988 nr 4.
 4. Esser W., Marketing - Konzept Krefeld, [w:] Stadtmarketing in der Diskussion - Fallbeispiele aus Nordrhein-Westfalen, ILS Schriften, Nr 56, Duisburg 1991.
 5. Grabow B., Hollbach-Groming B., Stadmarketing -eine kritische Zwischenbilanz, „Difu-Beitrage zur Stadtforschung" 25, Berlin 1998.
 6. Junghardt R., ABC promocji gmin, miast i regionów, Fundacja im. F. Eberta, Biuro na Śląsku, Gliwice 1996.
 7. Marak J., Marketingowa strategia rozwoju gminy - koncepcja metodologiczna, Mat. Seminarium „Zachowania podmiotów sfery konsumpcji", AE, Katowice 1993.
 8. Meffert H., Städtemarketing - Pflicht oder Kür? Sympozjum „Stadtvisionen", Stadtstrategien und Städtemarketing in der Zunkuft, Münster, 2-3 marca 1989.
 9. Palupski R., Marketing kommunaler Verwaltungen, Gebundene Ausgabe - Oldenburg, München 1997.
 10. Purgat A., Reszel R., Zarządzanie gminą w teorii i praktyce, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1997.
 11. Żabińska T., Żabiński L, Gmina jako obiekt analizy i marketingu, [w:] Metody badań marketingowych, X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu,.Krynica, AE, Kraków 1996.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu