BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piekarski Maciej
Title
Porównanie poziomu życia mieszkańców największych miast Polski
Preparing of Level of Life in Main Polish Cities
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1052, s. 184-193, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna Unii Europejskiej
Keyword
Poziom życia, Ludność miejska, Przestrzenna analiza porównawcza, Syntetyczny wskaźnik poziomu życia
Living standard, Urban population, Comparative spatial analysis, Synthetic indicator of living standards
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono definicje oraz metody wyznaczania mierników opisujących poziom życia. Następnie zaprezentowano wyniki analizy poziomu życia mieszkańców największych miast Polski. Podjęto także próbę oceny jakości wskaźnika PKB per capita jako wskaźnika poziomu życia.

The paper shows definitions of level of life and proposes ways how it can be measured. Further, there's made the analysis of level of life in main Polish cities and it is discussed how good the GNP per capita fits to the computed measures of level of life. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bywalec Cz., Rudnicki L., Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji. AE, Kraków 1992.
  2. Metodologia pomiaru jakości życia, red. W. Ostasiewicz, AE, Wrocław 2002.
  3. Ocena i analiza jakości życia, red. W. Ostasiewicz, AE, Wrocław 2004.
  4. Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, red. A. Zeliaś, PWE, Warszawa 2004.
  5. Słaby T., Poziom i jakość życia, [w:] Analiza zjawisk społecznych metodami ilościowymi (skrypt SGH dostępny w Internecie).
  6. Słaby T., Poziom życia, jakość życia, „Wiadomości Statystyczne" 1990 nr 6.
  7. Statystyka społeczna. Wybrane zagadnienia, red. T. Panek, A. Szulc, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
  8. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, red. A. Zeliaś, AE, Kraków 2000.
  9. Tkocz M., Zuzańska-Żyśko E., Charakterystyka wielkich miast Polski, „Wiadomości Statystyczne" 1996 nr 12.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu