BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marak Janusz
Title
Dolny Śląsk jako region recepcji turystycznej w konkurencyjnym otoczeniu Polski i Europy
Lower Silesia as a Region of Tourist Reception with Regards to the Polish and European Competition
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1052, s. 239-248
Issue title
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna Unii Europejskiej
Keyword
Konkurencyjność regionów, Region turystyczny, Rozwój regionalny, Czynniki rozwoju turystyki
Regions competitiveness, Tourist region, Regional development, Tourism development factor
Note
summ.
Country
Dolny Śląsk
Abstract
W artykule omówiono problem konkurencyjności turystycznej regionów, opierając się na przykładzie Dolnego Śląska i jego atrakcyjności w otoczeniu Polski i Europy. W konkluzji podkreślono, iż dla poprawienia pozycji konkurencyjnej niezbędne są zarówno przedsięwzięcia na rzecz wzbogacenia portfela produktów turystycznych, m.in. poprzez współpracę z innymi regionami w Polsce i poza jej granicami, jak i systemowe badania i działania marketingowe zmierzające do pozyskania i usatysfakcjonowania turystów krajowych i zagranicznych.

The paper presents Polish and foreign (European) regions which compete with Lower Silesia from the tourist reception viewpoint. It also shows the competition of the region with regards to its brand-name tourist products including the following types of tourism: active, cultural, health and spa, business, transit and weekend ones. The conclusions are that the improvement in the competing position requires that some ventures should be taken to build up the region's tourist products portfolio through the co-operation with Polish and foreign neighboring regions. (original abstracts)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu