BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mruk Henryk, Pilarczyk Bogna
Title
Przesłanki rozwoju miejskich centrów handlowych
Premises of Development for City Trade Centres
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 852, t. 2, s. 272-277
Keyword
Centra handlowe, Rozwój handlu, Gospodarka miasta, Supermarkety, Hipermarkety, Materiały konferencyjne
Shopping centres, Trade development, Urban economy, Supermarkets, Hypermarkets, Conference materials
Note
summ.
Abstract
Centra handlowe pozwalają na dokonywanie zakupów przez całe rodziny. Sukces tych centrów uzależniony jest od: lokalizacji; dostępności komunikacyjnej; podstawowej struktury centrum handlowego; dodatkowych atrybutów centrum. Najczęściej na obszarze miasta wyodrębnia się następujące poziomy ośrodków handlowych: ośrodek centralny; ośrodki dzielnicowe; ośrodki/centra osiedlowe; ośrodki specyficzne; handel podstawowy. Od 1989 r. w Polsce obserwuje się rozwój ośrodków handlowych na obrzeżach miast. Natomiast doświadczenia brytyjskie, niemiecki i francuskie wskazują na tendencję do lokalizacji ośrodków handlowych w centrum miasta. Rozmieszczanie ośrodków w śródmieściu ma swoje zalety: wzajemne powiązania w zakresie funkcjonowania sklepów i biznesu w centrum miasta; możliwość dokonywania zakupów szerokiej gamy produktów; łatwiejszy dostęp i obsługa klientów nie dysponujących własnymi środkami transportu; możliwość wyposażenia centrum w dodatkową infrastrukturę; wzmocnienie potencjału ekonomicznego centrum miasta dla przeprowadzenia konserwacji i modernizacji istniejących obiektów mieszkaniowo-usługowych. Walka konkurencyjna w handlu polskim toczy się w dużej mierze o przyciąganie klientów spoza naturalnego regionu obsługi.

In the years we can observe dynamic extension of trade centres located in both: the city centres and downtown's. This is a result of feedback between the change of consumers' needs and behaviours and new possibilities in trade. Consumers are more and more concerned about the convenience of shopping and want to take advantage of promotion, many events and special atmosphere of trade centre. For those reasons the suitable location of trade centre is needed, good accessibility and proper identity system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu