BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Roszyk-Kowalska Gabriela
Title
Wybrane problemy zarządzania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa
Chosen Problems of Managements of Intellectual Capital
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 372-377, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Wartości niematerialne, Kapitał ludzki, Kapitał intelektualny, Człowiek w przedsiębiorstwie
Enterprise value, Intangible asset, Human capital, Intellectual capital, Human in enterprises
Note
summ.
Abstract
Omówiono istotę i specyfikę kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Przedstawiono sposoby pomiaru kapitału intelektualnego, do którego zalicza się m.in.: wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie pracowników, kulturę organizacji, zasoby informatyczne. Podkreślone zostało, iż o sukcesie organizacji decydują coraz częściej czynniki niematerialne, nazywane właśnie kapitałem intelektualnym.

Modern enterprises put employee on first place, on second clients, but on third management [Jak zmierzyć wiedzę w firmie, http:/www.cxo.pl/artykuły/26906.html, s.1]. It confirms principle, that it belongs to take care of staff not only, and also about recipients. It is for creation of value, which is intellectual capital. These enterprises, which cover assets instruct take advantage "assets implicit " or good rates with employee and financial results can correct clients significantly. Clients and there is important in accordance with enterprise loyalty, because they assure firm in competition about place on t superiority. It is said in modern world frequently more, that difference between book value of e incremental but there is value of its sale value of accumulated intellectual capital. Yield of intellectual capital enterprise depends, certainly, from its capability of protection before competition but first of all, firm takes advantage this capital from degree in that. Immediately penetration of knowledge can boost production capacity in enterprise almost many times. It has grown at Ford thirtieth eight cases [Brilman 2002, s. 423].(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Andreasik J. (2002), Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa, "Nasze Forum, Biuletyn Informacyjny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu", nr 13, marzec.
 2. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 3. Edvisson L., Malone M. (2001), Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 4. "Gazeta IT" nr 6(14) z 13 czerwca 2003 (http://www.gazeta-it.pl).
 5. Graef J. (1997), Measuring Intellectual Assets, "Montagne Institute Review", 1 marca.
 6. http://iris.emeraldinsight.com/ vl=3478524/cl=20/nw=l / rpsv/jic.htm
 7. Jak zmierzyć wiedzę w firmie, http:/www.cxo.pl/artykuły/26906.html
 8. Kowalikk A. (2004), Kapitał intelektualny - czy to działa"?, http://www.cfo.cxo.pl/artykuly/42142.html
 9. Roszyk-Kowalska G. (2004), Cechy klienckiego kapitału intelektualnego, [w:] J. Engelhardt, M. Brojak--Trzaskowska (red.), Managetnant Forum 2020, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Międzyzdroje.
 10. Strojny M. (2003), Zarządzanie kapitałem intelektualnym, http://www.free.net.pl/~msrrojny
 11. Szczygielska A. (2004), Wybrane aspekty zarządzania kapitałem intelektualnym, [w:] J. Engelhardt, M. Brojak-Trzaskowska (2004), Managetnant Forum 2020, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Międzyzdroje.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu