BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Binsztok Aleksander
Title
Wdrażanie zmian przez chaos w zarządzaniu strategicznym jako krok ku innowacyjności przedsiębiorstw
Implicating Changes by Chaos in Strategic Management as a Step to an Innovative Company
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 187-196, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Keyword
Zastosowanie teorii chaosu, Zarządzanie zmianami, Zarządzanie strategiczne, Innowacyjność przedsiębiorstw
Application of chaos theory, Change management, Strategic management, Enterprise innovation
Note
summ.
Abstract
Autor prowadzi rozważania dotyczące przydatności zastosowania teorii chaosu w zarządzaniu. Według przytoczonej w artykule argumentacji, można przypuszczać, że zastosowanie teorii chaosu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, choć jest niewątpliwie trudnym zadaniem dla współczesnych menedżerów, powinno być przydatne w podejmowanych próbach poszukiwania kompromisu pomiędzy wdrażaniem uporządkowanych, dokładnie rozplanowanych struktur, zachowań i strategii a spontanicznością w codziennym gospodarczym działaniu.

This article presents how the present companies (especially those, which are using hi-technology in a turbulent economical environment) could effectively use methods of management by chaos. Author shows here that implicating changes by chaos in strategic management could be one of the key attributes of success in the current changing conditions. The article presents also the potential and real ways of organizational behavior, which are useful in the growing complexity of the economic circumstances.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Binsztok A. (2002), Fraktal jako instrument opisu organizacji działającej na granicy chaosu, Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości nr 7, Wałbrzych.
 2. Brown S.L., Eisenhardt K.M. (1998), Competing on the Edge - Strategy as Structured Chaos, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
 3. Coveney P., Highfield R. (2002), Granice złożoności teorii chaosu, PWN, Warszawa.
 4. Krupski R. (1999), Teoria chaosu a zarządzanie, "Organizacja i Kierowanie", nr 2.
 5. Krupski R. (2001), Potencjalne zmiany w zarządzaniu strategicznym inspirowane teorią chaosu, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Stan i perspektywy rozwoju, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 6. Lichtarski J. (2001), O relacji porządek - chaos na tle współczesnych tendencji w zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr l.
 7. Martyniak Z. (2002), Nowe metody i koncepcje zarządzania, AE, Kraków.
 8. Morgan G. (2001), Wyobraźnia organizacyjna, PWN, Warszawa.
 9. Muszyński W. (2000a), Zmiany organizacyjne a systemy samoorganizujące się - o pewnych metodach i wnioskach z teorii złożoności, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja - wyzwania dla przedsiebiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 963, AE, Wrocław.
 10. Muszyński W. (2000b), Zmiany przez chaos czy chaos zmian, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja - wyzwaniu dla przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 879, AE, Wrocław.
 11. Roetzheim W.H. (1994), Laboratorium złożoności, Intersofland/Prentice Hali International, Warszawa.
 12. Santosus M. (1998), Simple, Yet Complex, "Business Management CIO Enterprise Magazine", 15 kwietnia.
 13. Skonieczny J. (2001), Działania adaptacyjne przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 6.
 14. Słownik wyrazów obcych (1995), PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu