BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gryczka Marcin
Title
Wpływ stopnia przetworzenia metali na wysokość jednostkowych cen eksportowych (na przykładzie Stanów Zjednoczonych i Polski)
Influence of Metal Processing Degree on Export Unit Prices (Based on American and Polish Economy)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, 2000, nr 6, s. 99-111
Keyword
Handel zagraniczny, Eksport, Ceny eksportowe, Ceny metali, Przemysł wydobywczy
Foreign trade, Export, Export prices, Metal prices, Mining industry
Note
summ.
Country
Polska, Stany Zjednoczone Ameryki
Poland, United States of America (USA)
Abstract
Przedmiotem artykułu jest analiza związku między stopniem przetworzenia metali nieżelaznych a ich ceną eksportową na podstawie danych dotyczących gospodarki Stanów Zjednoczonych i Polski. Autor wysuwa i weryfikuje tezę, że dla krajów dysponujących znacznymi zasobami surowców najlepszym rozwiązaniem - z perspektywy kształtowania się bilansów płatniczych - byłby ich eksport po znacznym przetworzeniu, co zapewniłoby uzyskanie bardziej korzystnych wpływów dewizowych.

This article is devoted to the analysis of non-ferrous metals processing degree impact on export prices level. Based on gathered statistical data author proves thesis about strong relationship between parameters mentioned above. Conclusions that follow from these considerations concern not only exporters from developing countries but polish exporters as well, because high metal processing level can result in achieving high an stable export profits, without exerting continuous pressure on Polish currency devaluation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1426-7799
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu