BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grześkowiak Urszula
Title
Informatyka w zarządzaniu ruchem drogowym : Stan zastosowań i kierunki rozwoju
Computer Science in Road Traffic Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 1998, nr 10, s. 117-125
Keyword
Ruch drogowy, Zarządzanie ruchem drogowym, Komputerowe wspomaganie zarządzania, Technologia informacyjna
Road traffic, Road traffic management, Computer aiding management, Information Technology (IT)
Note
summ.
Abstract
Autorka omówiła główne pola zastosowań informatyki w ruchu drogowym, obecny stan tych zastosowań i współczesne kierunki rozwoju systemów informatycznych. Na tym tle przedstawiła wpływ nowych technologii informacyjnych na kierunki informatyzacji z zarządzaniu ruchem drogowym.

Considerations presented in the paper have been based upon the analysis of tendencies of computer science developement in management. On the basis of this there have been laid out the main directions of computer science application development in road traffic management in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-1753
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu