BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gach Daniel (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Dyfuzja kreatywności. Jej katalizatory i ograniczenia
Creativeness Diffusion. Facilitations and Limits
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 216-224, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Keyword
Kreatywność, Postawa twórcza, Kształtowanie postawy twórczej
Creativity, Creative attitude, Developing creative attitude
Note
summ.
Abstract
Autor zdefiniował pojęcie twórczości podkreślając fakt, iż twórcze myślenie ma pozytywny wpływ na wszystkie sfery funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz na wszelkie rodzaje działalności przez nie podejmowane. Ponadto zdolność twórczego myślenia jest podstawowym atrybutem każdego skutecznego przywódcy. Ponadto omówiono grupy czynników wpływające na ograniczenie kreatywności oraz zaprezentowano działania sprzyjające twórczemu myśleniu.

The paper attempts to present the assumptions and issues essential for developing creative attitudes among members of organization. The method basically relies on finding within the organizational units employees that are extraordinarily creative, defining the factors that facilitate such attitudes and creating positive environment (concerning those factors within both material and social environment) regarding other actions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brailsford T. W. (2001), Building a Knowledge Community at Hallmark Cards, "Research Technology Management", wrzesień/październik.
 2. Dewey J. (1982), How We think, Mass: Heath, Lexington.
 3. Fisher K. (1998), The Collective mind at Work, "Management Review", styczeń.
 4. Fisher K., Fisher M.D. (1998), Sledding Light on Knowledge Work Learning, "The Journal of Quality and Participation", lipiec/ sierpień.
 5. Gamache R.D., Kuhn R.L. (1989), The Creativity Infusion. How Managers Can Start and Sustain Creativity and Innovation, Harper & Row, New York.
 6. Kepner Ch.H., Tregoe B.B. (1997), The New Rational Manager. An Updated Edition for a New World, Princeton Research Press, Princeton, New Jersey.
 7. Proctor T. (1998), Zarządzanie twórcze, Gebethner i S-ka, Warszawa.
 8. Pszczołowski T. (1978), Mata encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
 9. Sawhney M., Prandelli E. (2000), Communities of Creation: Managing Distributed Innovation in Turbulent Markets, "California Management Review", nr 4.
 10. Sołowiej J. (1997), Psychologia twórczości, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 11. Wenger E.G., Snyder W.M. (2000), Communities of Practice: The Organizational Frontier, "Harvard Business Review", styczeń-luty.
 12. Wrycza S. (1999), Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metodyki, techniki, narzędzia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu