BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerska Małgorzata
Title
Analiza pola sił jako metoda identyfikacji społecznych barier wdrażania innowacji. Założenia i wyniki
Force Fields Analisys as a Method of Identification Social Barriers of Innovation. Principles and Results
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 417-427, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Keyword
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Zarządzanie zmianami, Otwartość na zmiany
Innovations, Enterprise innovation, Change management, Openness to change
Note
summ.
Abstract
Autorka zaprezentowała nową metodę badania siły społecznych barier w stosunku do zmian i innowacji, która nazywa się: analiza pola sił. Metoda ta stosowana jest w celu uzyskania całościowego spojrzenia na społeczne uwarunkowania innowacyjności i rozpoznania, które z nich wspomagają, a które stanowią bariery dla omawianego procesu. Dzięki temu można przewidzieć i zmniejszyć wpływ sił niekorzystnych oraz wzmocnić siły sprzyjające innowacjom. Na koniec omówiono kształtowanie sił wspierających innowacje.

This paper is based on the statement, that the main factor of innovation effectiveness is the people attitudes towards this innovation. Force fields analyse is one of the methods, which help us to find out le level of acceptance of innovations and the forces which support innovations and which disturb this innovations. Main aim of this paper is to present the method, results of using this method in researches. The paper presents: the method, results of researches, project of activities, which create friendly social environment for innovations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Chrościcki Z. (1999), Zarządzanie firmą, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  2. Clarke L. (1997), Zarządzanie zmianami, Gebethner i S-ka, Warszawa.
  3. Curie R. M. (1963), Work Study, BIM, London.
  4. Judson A. S. (1991), Changing Behavior in Organization. Minimizing Resistance to Change, B. Blackwell Inc., Massachusetts.
  5. Leksykon zarządzania (2004), Difin, Warszawa.
  6. Proctor T. (1998), Zarządzanie twórcze, Gebethner i S-ka, Warszawa.
  7. Schlesinger F.F., Satlie V., Schlesinger L.A., Kotter J. (1999), Projektowanie organizacyjne, PWN, Warszawa.
  8. Sikorski Cz. (1999), Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu