BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Schroeder Jerzy
Title
Strategiczna rola funkcji zarządzania kadrą w przedsiębiorstwie międzynarodowym
The Strategic Role of Human Resources Management in an International Enterprise
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 867, s. 275-282
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Strategia przedsiębiorstwa, Kadra kierownicza
Enterprise management, Corporation strategies, Managerial staff
Abstract
Przedstawiono typy podejść do zarządzania zagranicznymi firmami oraz udział kierowników ds. personalnych w formułowaniu strategii przedsiębiorstw międzynarodowych.

The respective types of approach to foreign companies management and the participation of personnel managers in formulating international companies strategy is shown.(MN)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu