BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sutkowski Marcin
Title
Instrumenty pochodne w kontekście uwolnienia kursu złotego
Derivative Instruments in the Context of Unlocking the Rate for the Zloty
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 867, s. 296-303
Keyword
Instrumenty finansowe, Kurs walutowy, Ryzyko kursowe, Instrumenty pochodne
Financial instruments, Exchange rates, Exchange risk, Derivatives
Abstract
Autor pisze o możliwościach skutecznego zabezpieczenia przed dużymi wahaniami kursu. Omawia służące temu m.in. transakcje zabezpieczania przed ryzykiem kursowym, ogólnie nazywane derywatami lub instrumentami pochodnymi.

The article surveys the possibilities of price fluctuations prevention. It describes the transactions, called derivatives or derivative instruments, which enable the prevention.(MN)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu