BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiełbus Mirosław, Hajder Mirosław, Kadula Piotr
Title
Architektury obliczeniowe odporne na uszkodzenia
Fail-safe Calculation Architectures
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 1998, R. 2, nr 6, s. 49-64, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Algorytmy, Przetwarzanie danych, Architektura sieci, Macierz uniwersalna
Algorithms, Data processing, Architecture of network, Universal matrix
Abstract
W artykule przedstawiono niezawodność topologii odpornej na uszkodzenia. Taką topologię charakteryzują trzy wymagania: 1. powinna ona zabezpieczać wymagany poziom odporności na uszkodzenia bez nadmiernego wzrostu kosztów jej realizacji; 2. zapewniać możliwość decentralizowanych metod diagnostyki systemu z wykorzystaniem stosunkowo prostych środków; oraz 3. zapewniać możliwość prostej marszrutacji przesyłanej informacji z minimalnym poziomem podtrzymania sprzętowego.

The article presents fail proof topology. According to the author, the topology complies with requirements such as demanding level of fail-safeness without high costs of its realization and the opportunity decentralized methods of system's diagnostics using quite a simple means, etc. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1429-5237
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu