BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Burchard-Dziubińska Małgorzata
Title
Wpływ czynników ekologicznych na rozwój przemysłu
The Impact of Environmental Factors on Development of Industry
Source
Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2000, nr 3, s. 83-91
Keyword
Rozwój przemysłu, Uwarunkowania rozwoju przemysłu, Polityka ekologiczna państwa, Polityka ekologiczna przedsiębiorstwa, Globalna polityka ekologiczna, Materiały konferencyjne
Industry development, Conditions for development of industry, State ecological policy, Enterprises ecological politics, Global environmental policies, Conference materials
Note
summ.
Abstract
Autorka rozpatruje wpływ czynników ekologicznych na rozwój przemysłu na poziomie mikro-, makro- i megaekonomicznym (globalnym). Na każdym z tych poziomów ujawniają się inne relacje pomiędzy środowiskiem a przemysłem i kierunkami oraz dynamiką jego rozwoju. Włączenie kwestii ekologicznych do procesów decyzyjnych w przemyśle stało się faktem. Dotyczy to zarówno indywidualnych przedsiębiorstw, jak i państw i organizacji międzynarodowych. Czynniki ekologiczne prowadzą do kształtowania się nowej struktury alokacji zasobów w skali poszczególnych krajów i w skali świata. Wpływają na konkurencyjność produkcji i w dużej mierze przesądzają o udziale w międzynarodowym podziale pracy.

In the paper is discussed the impact of environmental factors on development of industry on mikro-, makro- and global levels. Concept of competitiveness is very important for this discussion. Environmental factors, including environmental regulations may have positive or negative competitiveness implications for specific enterprises, sectors and whole economies. Competitiveness effects will differ according to: the type and scope of environmental externalities which arise in production, competitive strengths and weaknesses in non-environmental areas such as technology and labour, environmental standards, the size of firm and its financial and technical resources for proecological investment. The development of industry is also strongly influenced by environmental policies in different countries. Environmental factors impact on foreign investment decisions of firms, the migration of industries and international trade of products particularly of clean-up industry. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1506-4530
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu