BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czekaj Janusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Metodyka wartościowania kompetencji pracowniczych
Methods of Employee Competence Valuation
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 670, s. 5-18, bibliogr.10 poz.
Keyword
Metody organizatorskie, Wartościowanie stanowisk pracy, Kompetencje, Energetyka cieplna
Organizational methods, Job evaluation, Competences, Thermal energetics
Note
summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę rozwiązania problemu identyfikacji i oceny poziomu kompetencji pracowniczych poprzez wyrażenie i praktyczną kontrolę metodyki ich wartościowania. W zakończeniu podano przykład wykorzystania wartościowania kompetencji w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej.

This article discusses the essence and significance of competence management in modern organisations. The author presents the evolution of approaches to work valuation. Hę discusses the principles behind the creation of a competence valuation system for posts in organizations and describes the valuation procedure. The author presents results from the application of competence valuation methodology for the creation of a tariff system at a domestic heat supply facility. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Borkowska S. [992],Jak wynagradzać, IOPM, Warszawa.
  2. Borkowska S. [2001], Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  3. Buła P., Czekaj J., Serda M., Teczkę J. [2002], Wdrażanie projektu systemu taryfowego MPEC Kraków SA (maszynopis).
  4. Caddy I. [2001], Orphan Knowledge: thie New Challenge for Knowledge Management, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 2, No. 3.
  5. Martyniak Z. [1998], Metodologia wartościowania pracy, Wydawnictwo "Antykwa", Kraków.
  6. Mikuła B. [2001], W kierunku organizacji inteligentnej. Elementy nowoczesnego zarządzania, Wydawnictwo "Antykwa", Kraków.
  7. Oleksyn T. [1992], System oceny pracowników, ISSP, Warszawa.
  8. Oleksyn T. [1999], Zarządzanie kompetencjami w organizacji. Istota, cele, system, "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3.
  9. Steinmann H., Schreyög G. [1992], Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
  10. Thierry D., Sauret Ch., Monod N. [1994], Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesach zmian, Poltext, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu