BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skalik Jan
Title
Zmiany warunkujące wzrost aktywności innowacyjnej przedsiębiorstwa
Changes Which Stimulate Increase in Innovative Activity of Enterprises
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 288-294, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Keyword
Zarządzanie zmianami, Zmiany organizacyjne, Efektywność przedsiębiorstwa, Zarządzanie innowacyjne, Innowacyjność przedsiębiorstw
Change management, Organisational change, Enterprise effectiveness, Innovative management, Enterprise innovation
Note
summ.
Abstract
Omówiono aktywność innowacyjną postrzeganą jako "duszę" przedsiębiorstwa, której przejawem jest realizacja działań potwierdzających zdolność organizacji do tworzenia i absorbowania innowacji. Wzrost aktywności innowacyjnej przedsiębiorstwa jest warunkiem przetrwania i rozwoju organizacji gospodarczych w warunkach nasilającej się konkurencji oraz nowych wyzwań, które niesie ze sobą postęp techniczny i organizacyjny.

The innovativeness is an indispensable prerequisite of enterprise s development. The successful implementation of innovative ideas is strictly dependent on preparation of organizational subsystems. The postulated directions of cultural, organizational and strategic changes, which chance enterprise innovativity, are presented on the paper.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Chapman Wood R., Hamel G. (2002), The World Banks Innovation Market, "Harvard Business Review", listopad.
  2. Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
  3. Golińska-Pieszyńska M. (2004), Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w regionie Łódzkim [w:] J. Stankiewicz (red.), Organizacja w warunkach nasilającej sic konkurencji, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
  4. Hopej M. (2004), Struktury organizacyjne. Podstawowe, współczesne i przyszłe rozwiązania strukturalne, Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  5. Kotler Ph. (1994), Marketing, Gebethner i S-ka, Warszawa.
  6. Łobos K., (2003), Teoria struktur organizacyjnych - stan i perspektywy, AE, Wrocław.
  7. Nogalski B. (1998), Kultura organizacyjna - duch organizacji, Zeszyt 96/98, TNOiK, Bydgoszcz.
  8. Sikorski Cz. (1999), Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa.
  9. Zbiegień-Maciąg L. (1999), Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu