BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tracz Ewa
Title
Motywowanie do innowacyjności
Motivating for Innovation
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 310-318, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Innowacyjność, Zarządzanie innowacyjne, Motywowanie pracowników
Enterprise management, Innovative character, Innovative management, Motivating employees
Note
summ.
Abstract
Autorka omawia jedno z podstawowych uwarunkowań rozwoju innowacyjności w przedsiębiorstwie, którym jest właściwie realizowana funkcja motywowania. Funkcja ta wsparta skutecznym motywowania powiązanym z odpowiednio kształtowaną kulturą organizacyjną i innymi systemami danej organizacji.

Innovatory of firms is of a strategic nature. Relevant motivation and selection systems, strategic oriented organization culture, creativity, entrepreneurship, knowledge promotion and development, and staff professionalism are major prerequisites of innovatory development. Any activity in the mentioned areas must be of systematic nature, if their goal is enhance awareness and pro-innovative attitude of all organization employees.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Armstrong M. (1995), Personnel Management Practice, Kogan Page, London.
 2. Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 3. Borkowska S. (1985), System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 4. Borkowska S. (2001), Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 5. Borkowska S. (red.), (2004), Wynagrodzenia - rozwiązywanie problemów w praktyce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 6. Csikszentmihalyi M. (1996), Przepływ, jak poprawić jakość życia, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 7. Dworczyk M., Szlasa R. (2001), Zarządzanie innowacjami, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 8. Griffin R. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 9. Kozielecki J. (1996), Koncepcje psychologiczne człowieku, Wydawnictwo Żak, Warszawa.
 10. Kwiatkowski S. (2000), Przedsiębiorczość intelektualna, PWN, Warszawa.
 11. Lundly O., Cowling A. (2000), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 12. Makin P., Cooper C., Cox C- (2000), Organizacja a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, PWN, Warszawa.
 13. Mastyk-Musiał E. (2003), Organizacje w mchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 14. Mikula B., Potocki A. (1997), Metody zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego Antykwa, Kraków.
 15. Nizard G. (1998), Metamorfozy przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 16. Stoner J., Wankel C. (1992), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 17. Webber R. (1996), Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu