BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Moszkowicz Mieczysław
Title
Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce - sytuacja kryzysowa czy już kryzys
Knowledge Based Economy at Poland - Emergency Situation Also Crisis
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 365-371, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Kryzys gospodarczy, Zarządzanie wiedzą, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne
Knowledge-based economy, Economic crisis, Knowledge management, Direct investments, Foreign investment
Note
summ.
Abstract
Autor poruszył kwestie związane z wiedzą jako podstawowym zasobem gospodarczym. Omówiono - uwzględniając analizę polskich realiów, wiedzę zarówno na poziomie mikroekonomicznym (zarządzanie wiedzą) jak i na poziomie makroekonomicznym ( gospodarka oparta na wiedzy). Autor postuluje konieczność transformacji obszaru wiedzy w Polsce, gdyż nie podjęcie transformacji może grozić niesprawnością ekonomiczną i brakiem konkurencyjności polskiej gospodarki.

The paper carries out explanation the nature of knowledge based economy and estimation by Polish economy point of view. The article also contains proposal for modifies the knowledge based management at Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Durka B. (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskiej gospodarce przed i po akcesji do Unii Europejskie], referat wygłoszony na posiedzeniu Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów dnia 2.07.04 r.
  2. Kabaj M. (2004), Jak utworzyć 2 miliony miejsc pracy do 2070 r., Elementy promowania strategii zatrudnienia, referat wygłoszony na posiedzeniu RSSG w dniu 21.05.04r.
  3. Przechodzenie Polski do gospodarki opartej na wiedzy a kształtowanie się popytu na pracę (2003), Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Studia i Materiały, tom X, Warszawa.
  4. Skorupska M. (2004), Synteza wyników badań w zakresie wpływu państwa na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, referat wygłoszony na posiedzeniu Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów dnia 2.07.04 r.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu