BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewski Rafał, Wasiluk Anna
Title
Nowy model innowacyjności przedsiębiorstwa Dave'a Francisa
A New Model of the Company's Innovativeness by Dave Francis
Source
Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2000, nr 3, s. 155-162
Keyword
Innowacje, Przedsiębiorstwo innowacyjne, Procesy innowacyjne w przemyśle, Zarządzanie innowacyjne, Materiały konferencyjne
Innovations, Innovative enterprises, Innovation processes in industry, Innovative management, Conference materials
Note
streszcz.; summ.
Abstract
Celem arykułu jest zaprezentowanie modelu przedsiębiorstwa innowacyjnego, którego twórcą jest profesor University of Brighton Dave Francis. Wyodrębnił on cztery grupy cech charakteryzujących przedsiębiorstwa innowacyjne: Przywództwo i strategia (Leadership & Strategy), Inspiracja i uczenie się (Inspiration & Learning), Organizacja i procesy (Organisation & Processes), Aktywa i umiejętności (Assets & Skills). Każda z grup składa się z pięciu elementów ściślej opisujących dane zagadnienie. Model ten ma służyć przedsiębiorcom jako pomoc przy analizie własnej innowacyjności.

It is above all the company's innovativeness understood as a whole philosophy of enterprising that decides about the powers and opportunities to develop a contemporary business. The article presents an outline of a new model of an innovative company analysis which has been designed by Dave Francis, a British scientist who researches the companies' innovation processes. This model isolates four groups of features that characterize innovative companies: Leadership and Strategy, Inspiration and Learning, Organization and Processes, Assets and Skills. Each of the above groups additionally consists of five elements which describe a pariticular point much more meticulously. The model is supposed to help business people carry an analysis of their own innovativeness. A cataloque of the above-mentioned features is a reference to the real situation that takes place in every organization. It will enable managers to hold an easier assessment of their own company and undertake appropriate actions to enlarge its competitiveness on the market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1506-4530
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu