BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Różański Jerzy
Title
Sources of Financing Multinational Corporations
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 173, s. 85-93, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Accounting Change in the Period of Economic Transformation in Poland and Lithuania : 1st Polish-Lithuanian Seminar
Keyword
Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Finanse przedsiębiorstwa, Kapitał przedsiębiorstwa
International enterprise, Enterprise finance, Business capital
Note
summ., streszcz., santrauka
Abstract
Artykuł ukazuje różnorodność źródeł finansowania przedsiębiorstwa międzynarodowego oraz związane z tym możliwości pozyskiwania kapitału przy relatywnie niskich kosztach kapitałowych. Wymienia się również niebezpieczeństwa, które wiążą się z lokalizacją spółek-córek przedsiębiorstwa międzynarodowego w krajach o mniej stabilnej gospodarce oraz wpływem innych czynników niekorzystnie oddziaływujących na efektywność określonych źródeł finansowania. Wzrastająca liczba przedsiębiorstw międzynarodowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej sprawia, że przedstawione problemy stają się w tych krajach coraz ważniejsze i bardziej aktualne. (oryg. streszcz.)

This paper describes various sources of financing transnational corporations and related opportunities for raising capital at a relatively low cost. Risks involved in location of subsidiary companies in countries lacking economic stability are discussed and other factors unfavorably affecting the efficiency of different sources of finance are analysed. In view of a growing number of multinational enterprises operating in the countries of Central and East Europe, issues addressed in this paper are becoming increasingly important and topical for these countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Caves R. E. (1999), Multinational Enterprise and Economic Analysis, University Press Cambridge.
  2. Faulhaber G., Tamburini G. (1992), European Economic Integration, Kluver Academic Publishers, Boston.
  3. Perlit z M. (2000), Internationales Management, Lucius, Lucius Stuttgart.
  4. Schoppe S. (1998), Kompendium der Internationalen Betriebswirtschaftslehre, R. Oldenbourg- Yerlag, München, Wien.
  5. Solnik B. (1996), International Investment, Addison Wesley Publ. Company.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu