BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gruszczyński Marek
Title
Prognozowanie fuzji i przejęć metodami mikroekonometrii
Microeconometric Models in Forecasting on Fusions and Mergers
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2000, z. 8, s. 46-66, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Fuzje i przejęcia, Prognostyka, Metody ekonometryczne, Mikroekonometria
Mergers and acquisitions, Forecaster, Econometric methodology, Microeconometrics
Abstract
Tematem artykułu była prezentacja problematyki fuzji i przejęć (mergers and acquisitions - w skrócie MA) z punktu widzenia teorii i praktyki finansów oraz przegląd wybranego dorobku mikroekonometrii w dziedzinie wyjaśniania i prognozowania MA.

The author has presented the issue of mergers and acquisitions from a viewpoint of theory and practice of finances as well as a review of selected microeconometric issues on MA (mergers and acquisitions). (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brigham E.F., L.C. Gapenski, Financial Management. Theory and Practice (6th ed.), Dryden Press, 1991.
 2. Copeland T., T. Koller, J. Murrin, Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości fin WIG Press 1997.
 3. Esty B., B. Narasimhan, P. Tufano, Interest-rate exposure and bank mergers, Journal of Banking and Finance, Vol. 23 (1999).
 4. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. W. Frąckowiaka, PW 1998.
 5. Gruszczyński M., Dynamiczne modele tobitowe, Przegląd Statystyczny, 4/1997.
 6. Helin A., K. Zorde, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1998.
 7. Hirshleifer D., Mergers and Acquisitions: Strategie and Informational Issues, w: Handbooks of Operations Research and Management Science, Vol. 14: Finance, R.A. Jarrow, V. Maksimovic, W.T. Ziemba (red.), North-Holland, 1995.
 8. Maddala G.S., Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, Cambridge University Press, 1983.
 9. Maddala G.S., Applications of Limited Dependent Variable Models in Finance, w: Handbook of Statistics, Vol. 14: Statistical Methods in Finance, G.S. Maddala C.R. Rao (red.), Wiley, 1996.
 10. Mayer W.ü., M.M. Walker, An Empirical Analysis of the Choice of Payment Method in Corporate Acquisitions During 1980 to 1990, Quarterly Journal of Business and Economics, Vol. 35, No. 3, 1996.
 11. Palepu K.G., Predictng Takeover Targets: A Methodological and Empirical Analysis, Journal of Accounting and Economics, Voi 8 (March) 1986.
 12. Palia D., Recent evidence on bank mergers, w: Financial Markets, Institutions ana Instruments 3, No 5, Blackwell, 1994.
 13. Sołtysiński S., Spóźniona reforma spółek handlowych, Przegląd prawa Handlowego, nr 5, 1999.
 14. Sudarsanam S., Fuzje i przejęcia, WIG Press, 1998.
 15. Thompson S., Takeover activity among financial mutuals: An analysis of target characteristics, Journal of Banking and Finance, Vol. 21 (1997).
 16. Trachan E.A., H.A. Shawky, Financial Characterictics of Acquiring Firms: an Industry Specific Approach, Review of Financial Economics, Vol 1 2/1992.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu