BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamiński Andrzej
Title
Wybrane problemy projektowania systemów informatycznych wspomagających działalność banków oraz instytucji ubezpieczeniowych
Selected Problems of Designing IT Systems Supporting Banks Activity as Well as Insurance Institutions
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2000, z. 8, s. 67-82, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Projektowanie systemów informatycznych, Systemy informatyczne w bankach
Knowledge management, Information system design, Bank information systems
Abstract
W artykule przedstawione zostały nowe trendy (wirtualizacja, narzędzia inteligentnej ekspolarcji danych, metody eksperckie) w projektowaniu zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających funkcjonowanie banków oraz instytucji ubezpieczeniowych. Tekst uzupełnia opis praktycznej implementacji - opracowany przez autora projekt systemu informatycznego wspomagającego działalność agencji ubezpieczeniowej EURO-PLUS. Ponad to poruszony został problem projektowania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie wiedzą w organizacji gospodarczej.

The article presents new trends such as virtualization, tools of intelligent data exploration, expert methods in designing integrated IT systems supporting banks operating as well as insurance institutions. Text was completed with a description of a practical implementation worked out by the author of a project on IT system supporting the activity of insurance agency called EURO-PLUS. Moreover, the author considered the issue of designing IT systems supporting knowledge management in economic organization. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dziuba T., Wirtualizacja działalności gospodarczej w oparciu o sieć Internet. Wyd. WNE Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998.
  2. Gorawski M., Konopacki A., Data Warehouse: Architektura. W: Software 2.0. nr6, Wyd. Software Sp.o.o, Warszawa 1999.
  3. Immon W.H., Building the data Warehouse. Second Edition. John Wiley & Sons Inc., New York 1996.
  4. Poe V. Klauer P., Brobst S., Tworzenie hurtowni danych. WNT, Warszawa 2000.
  5. Próchniewicz M., Hurtownie danych. Wielkie wyzwanie. W: PC Kurier nr 14. Warszawa 1999.
  6. Ryznar Z., Informatyka bankowa. Próba syntezy. Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Poznań 1998.
  7. Traczyk W. (red.), Problemy sztucznej inteligencji. Wiedza i Życie, Warszawa 1995.
  8. Wielki J., Handel elektroniczny jako czynnik stymulujący rozwój i transformację firm. w: Zarządzanie. Systemy 2000, MSG S.C., Warszawa 1999.
  9. Zieliński P., Systemy informatyczne dla bankowości w zarysie. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu