BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimkowska Joanna
Title
Analiza wrażliwości ceny obligacji i europejskiej opcji na obligację w modelu Vasicka
Sensitivity Analysis on Bond Price and European Option for Bond in the Vasicek Model
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2000, z. 8, s. 83-101, rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Instrumenty finansowe, Analiza wrażliwości, Opcje europejskie, Obligacje
Financial instruments, Sensitivity analysis, European options, Bonds
Abstract
Autorka rozważyła dwa rodzaje instrumentów finansowych: obligacja zerokupowana oraz opcja europejska na taką obligację. Opracowanie składa się z pięciu części. Pierwsza poświęcona została opisowi modelu Vasicka. Pozwala ona zrozumieć istotę modelu oraz rolę poszczególnych jego elementów w krzywej dochodowości i wycenie obligacji. Część druga i trzecia stanowią prezentację wyników analitycznego określenia wrażliwości ceny obligacji i ceny opcji na zmiany poszczególnych parametrów modelu wyceny. Dalej przedstawione zostały wyniki analizy ryzyka stopy procentowej w przypadku opcji na obligację. Ostatnia część stanowi krótkie podsumowanie.

The paper consists of five parts and is devoted to the subject of the sensitivity analysis on bond price and the European option for bond in the Vasicek model. The author has considered two kinds of financial instruments such as zero coupon bond and European bond as well as Vasicek model and its role. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Hull J. C. "Options, Futures and Other Derivatives". Prentice Hall, Inc., 1997;
  2. Klimkowska J. "Ryzyko stopy procentowej dla wybranych opcji europejskich" w Probabilistyczne modelowanie w ubezpieczeniach i finansach, opracowanie pod kierunkiem M. Podgórskiej. SGH, Warszawa, 1999;
  3. Rogers L. C. G. "Which Model for Term-Structure of Interest Rates Should One Use?" w Mathematical Finance, ed. by M. H. A. Davis, D. Duffie, W. H. Fleming, S. E. Shreve. Springer-Verlag, 1995;
  4. Vasicek O. "An Equilibrium Characterization of the Term Structure". Journal of Financial Economics, vol. 5 (1977), str. 177-188;
  5. Weron A., Weron R. "Inżynieria finansowa". WNT, Warszawa, 1998.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu