BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podgórska Maria
Title
Rozkład prawdopodobieństwa stopy procentowej
Interest Rate Probability Distribution
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2000, z. 8, s. 115-131, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Stopa procentowa, Rozkład prawdopodobieństwa, Studium przypadku
Interest rate, Probability distributions, Case study
Abstract
Celem artykułu było pokazanie, że przy modelowaniu losowej stopy procentowej należy korzystać z rozkładu logarytmiczno-normalnego w przypadku zwykłych stóp oprocentowania składanego lub rozkładu normalnego w przypadku stóp oprocentowania ciągłego. W rozdziale pierwszym wprowadzono najważniejsze własności rozkładu logarytmiczno-normalnego. W drugim przedstawiono wybrane twierdzenia o rozkładzie funkcji zmiennych logarytmiczno-normalnych. Przedmiotem trzeciego rozdziału były podstawy do posługiwania się rozkładem logarytmiczno-normalnym w odniesieniu do stóp oprocentowania składanego oraz twierdzenia o rozkładzie FV oraz PV przy różnych założeniach dotyczących stóp procentowych. W następnym rozdziale wprowadzono rozkład FV oraz PV przy losowych stopach oprocentowania ciągłego. W końcowych rozdziałach znalazły się przykłady obliczeń i wnioskowania o losowych stopach zwrotu z inwestycji.

The paper is devoted to the issue of interest rate probability distribution. The author aims at presenting the use of the lognormal distribution while modeling the random interest rate in the case of ordinary interest charges or normal distribution for floating interest bonds. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Aitchinson J., Brown J. A. C. (1966) "The lognormal distribution with special reference to its uses in economics", University Press, Cambridge;
  2. Kellison S.G. (1991) "The Theory of Interest', Irwin, Homewood-Boston;
  3. Kendall M.G., Buckland W.R.(1975) "Słownik terminów statystycznych", PWE Warszawa;
  4. McCutcheon J.J., Scott W.F. (1986) "An Introduction to the Mathematics of Finance", Heinemann, London;
  5. Sadowski W. (1965) "Statystyka matematyczna", PWE Warszawa;
  6. Rolski T., Schmidli H., Schmidt V., Teugels J. (1998) "Stochastic Processes for Insurance and Finance", John Wiley&Sons, Chichester.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu