BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barcik Ryszard, Wyrób-Wróbel Jolanta
Title
Rozwój opakowań na przełomie wieków
The Development of Wrappage throughout the Centuries
Source
Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2000, nr 3, s. 349-357
Keyword
Opakowalnictwo, Innowacje w opakowalnictwie, Postęp techniczny w przemyśle, Postęp cywilizacyjny, Opakowania ekologiczne, Opakowania produktów spożywczych, Materiały konferencyjne
Packaging science, Innovations in packaging, Technological advances in the industry, Progress of civilization, Ecological wrapping, Food packaging, Conference materials
Note
streszcz.; summ.
Abstract
Przedstawiono rozwój opakowań od czasów najdawniejszych po obecne. Scharakteryzowano poszczególne opakowania oraz materiały opakowaniowe: papier, szkło, ceramika, tworzywa sztuczne. W konkluzji nakreślono tendencje rozwojowe opakowań z uwzględnieniem ochrony środowiska.

This study presents the development of wrappage throughout the centuries till nowadays. The packaging used by manking since the Stone Age has been described. The information below concerns the first packages and materials they were made of. The particular attention has been paid to clay, paper, glass also ceramics and the plastics packages. The trends of packaging development according to environmental protection have been shown. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1506-4530
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu