BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sarzalska Dorota, Zemlak Małgorzata
Title
Analiza kosztu kredytów konsumpcyjnych na wybranych przykładach
The Analysis of Consumption Loan Costs on Selected Examples
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2000, z. 8, s. 132-139, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Analiza kosztów, Kredyt konsumpcyjny, Analiza porównawcza, Polityka kredytowa banków
Cost analysis, Consumer credit, Comparative analysis, Credit policy of banks
Company
GE Capital Bank SA, Cetelem Polska Expansion SA
,
Abstract
Zdaniem autorek, najlepszą miarą ceny kredytu jest stopa procentowa, rozumiana jako koszt pożyczenia jednostki pieniężnej. Niestety, instytucje świadczące usługi kredytowe w udostępnianych materiałach informacyjnych często nie określają wysokości rzeczywistego kosztu, a co więcej poprzez niezrozumiały dla większości klientów sposób formułowania ofert, wręcz wprowadzają w błąd. Autorki poddały analizie dwie oferty kredytowe, obrazujące sytuacje, na jakie narażeni są potencjalni kredytobiorcy.

According to the authors of the paper, lending rate is the best measure of the credit price. Unfortunately, institutions involved in supplying credit services often don't give actual cost or they even mislead by obscure offer formulation. Additionally, the authors have analyzed two credit offers presenting situations causing troubles to potential borrowers. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bijak W., Podgórska M, Utkin J., Matematyka finansowa, Bizant, Warszawa 1994;
  2. Chrzan P., Matematyka finansowa. Podstawy teorii procentu, GingaNet, Katowice1998;
  3. Matematyka i statystyka finansowa, pod red. E. Nowaka, Fundacja rozwoju rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997;
  4. Official Journal of the European Communities, No L 61/14, 10.3.90;
  5. Smaga E., Arytmetyka finansowa, PWN, Warszawa - Kraków 1999;
  6. Sobczyk M., Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania, Placet, Warszawa 1997;
  7. Szałański M., Podstawy matematyki finansowej, Elipsa, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu