BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skałba Mariusz
Title
Waloryzacja emerytur kapitałowych
Valorization of Capital Pensions
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2000, z. 8, s. 140-145, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Emerytury, Kapitałowy fundusz emerytalny
Pensions, Capital pension funds
Abstract
Autor przedstawił kilka modeli wypłat emerytur dożywotnich. Głównym celem było pokazanie, że chociaż wszystkie metody są aktuarialnie równoważne, czyli ufundowane na tej samej składce jednorazowej, to jednak różnią się istotnie za względu na dodatkowe kryteria. Podstawowym kryterium było: czy strumień wypłat jest waloryzowany co najmniej o stopę inflacji? Kolejnym ważnym było nowe kryterium salda rezerw, które można sformułować następująca: wartość aktuarialna rezerw netto na moment przejścia na emeryturę nie jest zbyt duża.

The author presented several payment models of life pensions. The main aim of the paper was to point out that although all the methods are actuarial balanced, nevertheless they differ from each other because of additional criteria. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gerber H. U.: Life insurance mathematics. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 1995.
  2. Jordan C. W., Jr.: Society of Actuaries' textbook on life contingencies. The Society of Actuaries, Chicago, Illinois 1991.
  3. Skałba M.: Ubezpieczenia na życie. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu