BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sosnowska Honorata
Title
Wybór funduszu emerytalnego jako przykład zagadnienia ograniczonej racjonalności
Choice of the Pension Fund as an Example of the Issue on Bounded Rationality
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2000, z. 8, s. 146-156, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Ograniczona racjonalność, Fundusze emerytalne, Eksperyment badawczy, Racjonalność zachowań
Bounded rationality, Pension funds, Scientific experiment, Rationality of behavior
Abstract
Autorka zajęła się weryfikacją empiryczną pewnego modelu ograniczonej racjonalności omówionego w książce A. Rubinsteina (1998). Dotyczył on sytuacji, gdy podejmujący decyzję nie potrafią określić skutków podejmowanych decyzji, przy czym zdobycie tej wiedzy jest niemożliwe. Przedmiotem zainteresowania autorki był wybór funduszu emerytalnego, przed którym to problemem w 1998 roku stanęła spora część polskiego społeczeństwa. Eksperyment przeprowadzono w październiku 1999 roku na grupie słuchaczy studiów podyplomowych MBA.

The subject is devoted to the empirical verification of the bounded rationality model discussed in A. Rubinstein's book and refers to the situation when decision makers cannot define results of undertaken decisions and at the same time it's impossible to acquire this knowledge. The research was carried out on the group of MBA students in October 1999 and concerned the choice of the pension fund. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Berstein P. L., 1997, "Przeciw Bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka", WIG Press, Warszawa;
  2. Huber J., J. Payne, C. Puto, 1982, "Adding asymmetrically Dominated Alternatives. Violations of Regularity and the Similarity Hypothesis", "Journal of Consumer Research" 9, str. 90,- 98;
  3. Rubinstein A., "Modelling Bounded Rationality", 1998, MIT Press, Cambridge Mass;
  4. Simon H., A., 1955, "A behavioral model of rational choice", "Quaterly Journal of Economics" 69, str. 99-118;
  5. Simon H., A., 1956, "Rational choice and the structure of the environment", "Psychological Review" 63, str. 129-138;
  6. Simon H., A., 1972, "Theories of bounded rationality" w B. McGuire, R. Radner (red.) "Decision and Organization", Amsterdam, North Holland, str.161 - 176;
  7. Simon H.,A., 1976, "From substantive to procedural rationality" w S.J. Latis (red.) "Metjods and Appraisal in Economics", New York, Cambridge University Press, str. 129- 148;
  8. Simon H., A., 1982, "Models of Bounded Rationality", Cambridge Mass., MIT Press;
  9. Shafir E., A. Tversky, 1992, "Choice under conflict: The dynamics of the deferred decision", 'Psychological Science" 3, str. 358 - 361.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu