BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Beksiak Janusz
Title
Koncepcja badań nad długofalową dynamiką gospodarki polskiej
The Idea of Research on Long-Term Growth of the Polish Economy
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2000, z. 9, s. 9-18
Keyword
Badania naukowe, Badanie zjawisk ekonomicznych, Gospodarka
Scientific research, Economic phenomenon research, Economy
Abstract
Autor, pod określeniem "długookresowa" chciał wskazać na te zmiany w gospodarce, które dokonują się w wymiarze "historycznym" w dowolnie długim okresie, jaki uda się objąć uzasadnionymi badaniami i wiarygodnymi danymi. Analizą tych zjawisk zajmują się teorie dynamiki gospodarczej. Starają się one odpowiedzieć na cztery rodzaje pytań: 1.Jak działa mechanizm falowania aktywności gospodarczej?; 2.Dlaczego tak jest? Jakie są tego przyczyny?; 3.Co będzie dalej?; 4.Jak to zmienić? Autor w swoich badaniach skoncentrował się na odpowiedzi na dwa pierwsze pytania.

The paper is devoted to the issue of the idea of research on long-term growth of the Polish economy. The author has analyzed occurrences of economic growth theories and responds to the questions about the waving mechanism of the economic activity. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu