BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawiec Adam
Title
Dynamika dwusektorowego modelu wzrostu gospodarczego
Dynamics of Two-Sector Economic Growth Model
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2000, z. 9, s. 19-24, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Wzrost gospodarczy, Modelowanie procesów gospodarczych, Model wzrostu gospodarczego
Economic growth, Economic process modeling, Economic growth model
Abstract
Autor rozważył model wzrostu gospodarczego z technologią Leontiefa. W tym celu wykorzystał metody badań układów dynamicznych i pokazał, że źródło złożonego zachowania cyklicznych fluktuacji może tkwić w opóźnieniu, które wiążę się z czasem upływającym pomiędzy podjęciem decyzji inwestycyjnych i dostarczenia gotowych dóbr konsumpcyjnych.

The author has considered the economic growth model with Leontief's technology. For this purpose he used research methods of dynamic systems showing that a source of complex behaviour of cyclical fluctuations can be inherent in delay, which is connected with the time lapsing between taking investment decisions and delivering ready made consumer goods. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Asea P. K. and Żak P. J., Time-to-build and cycles, Journal of Economic Dynamics and Control, 23:1155 - 1175, 1999.
  2. Day R. H., Irregular growth cycles, American Economic Review, 72:406 - 414, 1982.
  3. Goodwin R. M., A growth cycle, w: C.H. Feinstein, ed., Socialism, Capitalism, and Economic Growth, Cambridge University Press, Cambridge, 1967.
  4. Kalecki M., A macrodynamic theory of business cycles, Econometrica, 3:327-344, 1935.
  5. Krawiec A. and Szydłowski M., The Kaldor - Kalecki business cycle model, Annals of Operations Research, 89:89 - 100, 1999.
  6. Krawiec A. and Szydłowski M., On nonlinear mechanics of business cycle model, Regular and Chaotic Dynamics, 6:101 - 118, 2001.
  7. Marsden J. E. i McCracken M., The Hopf Bifurcation and its Applications, Springer - Verlag, New York, 1976.
  8. Szydłowski M. and Krawiec A., The Hopf bifurcation in the Kaldor - Kalecki model, w: S. Holly, ed., Computation in Economics, Finance and Engineering: Economic Systems, 391 - 396. Elsevier, 2000.
  9. Tinbergen J. Ein Schiffbauzyklus? Weltwirtschaftliches Archiv, 34:152 - 164, 1931. Przekład angielski: A shipbuilding cycle? w L. H. Klaassen, L.M. Koyck, and H. J. Witteveen, editors, Selected Papers, l-14. North-Holland, Amsterdam, 1959.
  10. Zarnowitz V., Recent work on business cycles in historical perspective: A review of theories and evidence, Journal of Economic Literature, 23:523-580, 1985.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu