BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubiński Marek
Title
Cykle Kondratiwa jako narzędzie badania długookresowej dynamiki gospodarki
Kondratiw Cycles as a Tool for the Research on Long-Term Dynamism of the Economy
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2000, z. 9, s. 45-55
Keyword
Rozwój gospodarczy, Cykle Kondratiewa, Teoria cykli koniunkturalnych
Economic development, Kondratieff cycles, Business cycles theory
Abstract
Autor zasygalizował sporne kwestie i wskazał kierunki dyskusji wokół koncepcji cykli Kondratiewa, jako narzędzia badania długookresowej dynamiki gospodarki. Prezentacja kontrowersji została poprzedzona krótkim zarysem powstania i rozwoju teorii.

The author has pointed out debatable matters at issue as well as directions of discussion on Kondratiw cycles seen as a tool for the research on long-term dynamism of the economy. A presentation of controversies was preceded by a short outline of an origin and development of the theory. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Gelderen Van J., Springflut. Betrachtungen über industriale Entwicklung und Preisbewegung. Die Nieuve Tijd, 1913.
 2. Kondratiew N. D., Problemy ekonomiczeskoj dinamiki, Ekonomika, Moskwa 1989.
 3. Haberler G., Prosperity and Depression, League of Nations, Geneva 1941.
 4. Burns A.F., Mitchell W.C., Measuring Business Cycles, NBER, New York 1946.
 5. Estey J.A., Cykle koniunkturalne, PWG, Warszawa 1959.
 6. Oyen D.B., Business Fluctuations and Forecasting, Dearborn Financial Publishing, Inc., 1991.
 7. Blanchard O.J., Fisher S., Lectures on Macroeconomics, MIT Press, Cambridge 1989.
 8. Nelson C.R., Plosser C.I., Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evidence and Implications, Journals and Monetary Economics, September 1982.
 9. Tylecote A., The Long Ware in the World Economy. The Current Crisis in Historical Perspective, Routledge, London and New York 1993.
 10. Thompson W.R., Systemic Leadership and Growth Wares in the Long Run. International Studies Quarterly, 1992 nr 1.
 11. Jabłońska A., Stagnacja sekularna kapitalizmu, PWN, Warszawa 1988.
 12. Modelski G., The Study of Long Cycles. W: Exploring Long Cycles, praca zbiorowa pod red. G. Modelskiego, Frances Piuter, London 1987.
 13. Mikosik S., Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumptera, PWN, Warszawa 1993.
 14. Mandel E., Long Waves of Capitalist Development . A. Marxist Interpretation, Verso, London - New York 1995.
 15. Rosier B., Dockes P., Cykle ekonomiczne. Kryzysy i przemiany społeczne - perspektywa historyczna, PWE, Warszawa 1987.
 16. Perez C., Structural Change and Assimilation of New Technologies in the Economic Social Systems, Futures, 1983 October.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu