BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majchrzak Magdalena
Title
Wpływ partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze usług komunalnych na rozwój regionów
The Effect of Public-Private Partnership in the Sector of Communal Services on the Region's Development
Source
Europa Regionum, 2004, t. 7, s. 123-135, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Sektor publiczny w gospodarce, Sektor prywatny w gospodarce, Finansowanie inwestycji, Usługi komunalne, Rozwój regionalny, Sekurytyzacja aktywów
Public-Private Partnerships (PPP), Public sector in economy, Private sector in economy, Investment financing, Communal services, Regional development, Asset securitisation
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) zakłada współpracę sektora publicznego i prywatnego przy finansowaniu wszelkich inwestycji. W artykule omówiono formy partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze usług komunalnych w wybranych krajach Unii Europejskiej: w Niemczech, Francji, we Włoszech oraz w Polsce. Zwrócono szczególną uwagę na sekurytyzację jako nową formę PPP.

A comparison of the local public services provision practices in Germany, France, Italy demonstrates a common process whereby attempts since the 1970s by "privatizing" it in various ways. The process is in its infancy in Italy (where it started at the beginning of the 1990s) while it has longer history in Germany and France. In these countries, the legal forms of organization show some similarities: enterprises under local government control in various forms, franchising, the operator model, leasing, mixed economy enterprises, and so on. In Germany and France developments in the 1990s have demonstrated the limits of this process of privatizing the supply of local public services. Not everything has been privatized. Furthermore, in view of certain excesses on the part of private enterprises, in France and Germany some services are returning to local authority control. The some situation probability will be in Poland. In this moment Public-Private Partnership in the sector of communal services is the best way for the consumers, local authorities, state budget and the region's development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bankowość, red. W. Jaworski, Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa 2001.
 2. Bielawska A.: Leasing - jako metoda finansowania inwestycji przedsiębiorstw, w: Materiały na konferencję naukową „Ektra 96", Międzyzdroje 1996, PTE, Szczecin 1996.
 3. Bielecki J.: Potrójny rachunek Brukseli, „Rzeczpospolita" 01.06.2001, s. Bl.
 4. Domański T.: Partnerstwo publiczno-prywatne, „Wspólnota" 1999, nr 44.
 5. Dziadul J.: Duży prąd, „Polityka" 2000, nr 36.
 6. Gachet B. (i in.): Annals of Publick and Cooperative Economics, Blackwell Publishers, Oxford 1997.
 7. Gąsior M.: Sekurytyzacja jako nowoczesna forma pozyskiwania kapitału, www.finanse-.info.pl, 05.02.2002.
 8. Hupało Z.: Zamienię długi na obligacje, „Gazeta Prawna" 2002, nr 23.
 9. Jerzmanowski Z.: Partnerstwo publiczno-prawne. Gmina nie orkiestra, „Wspólnota" 2000, nr l.
 10. Kardyś M.: Sekurytyzacja - sposób na kapitał, „Gazeta Prawna" 2001, nr 149.
 11. Kosiński A.: Sekurytyzacja aktywów, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1997.
 12. Krzywosiński Z.: Restrukturyzacja zadłużenia placówek medycznych w świetle doskonalenia procesów zarządzania, www.ipis.pl, 09.02.2002.
 13. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2001.
 14. Savas E.S.: Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, PWE, Warszawa 1992.
 15. Szczepankowski R: Nowoczesne instrumenty zarządzania aktywami, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 1998.
 16. Zell Z.: Nowe prawo działalności gospodarczej - Nie tylko koncesje, „Wspólnota" 1999, nr 45.
Cited by
Show
ISSN
1428-278X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu