BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mietlewski Zygmunt, Sudenis Robert
Title
Jakość usług kadry kierowniczej jako determinanta zmian innowacyjnych w działalności policji
Identification of Management Style in the Police
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 459-467, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Keyword
Policja, Innowacje, Jakość usług, Kadra kierownicza, Zachowania innowacyjne
Police, Innovations, Quality of services, Managerial staff, Innovative behaviours
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono bardzo ważny i aktualny temat jakości usług w pracy osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w policji. Prezentowane badania są fragmentem programu badawczego, który objął całą kadrę kierowniczą policji w województwie pomorskim w latach 2000-2004.

The quality has become the determinant of many innovations in polish organizations, which changed the attitude (philosophy) of these institutions towards clients. Similarly to bank offering bank products to its clients, police is offering police services (products) based on quality. The organization is also changing from inside. The inquiries carried through within this department showed that the Police management as management team, so far task-oriented, as a result of innovation activities is becoming also people-oriented.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Daszkowska M. (1998), Usługi - produkcja, rynek, marketing, PWN, Warszawa.
 2. Dorfles G. (1973), Człowiek zwielokrotniany, PIW, Warszawa.
 3. Drucker P.F. (1994), Praktyka zarządzania, AE, Kraków.
 4. Grifin R.W. (1999), Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Hannaway C., Hunt. G. (1994), Umiejętności menedżerskie, Kopia, Warszawa.
 6. Kucz D. (2000), Pora na lidera. Wyzwania dla menedżerów w sytuacji deficytu przywództwa w gospodarce, "Przegląd Personalny "Personel" luty.
 7. Mała encyklopedia ekonomiczna (1974), PWE, Warszawa.
 8. Mietlewski Z. (2000), Bezrobotny jako potencjalny menedżer, [w:] Walkowiak R., Rola kierowników w kształtowaniu kapitału ludzkiego firmy w świetle badań, Białystok.
 9. Nosal Cz.S. (1993), Umysł menedżera, Przecinek, Wrocław.
 10. Payne A. (1997), Marketing usług, PWE, Warszawa.
 11. Pełka B. (1996), Zarządzanie przedsiębiorstwami i menedżeryzmem, Orgmasz, Warszawa.
 12. Pene J. (1999), Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa.
 13. Pietkiewicz. E. (1993), Etykieta menedżera, Styl, Warszawa.
 14. Rogers D.M. (1962), Diffusion of lnnovation, Free Press, New York.
 15. Smoleński. S. (1993), Umiejętności kierownicze, WSM, Gdynia.
 16. Speck. E. (1988), Charakter und Karierę, "Management Zeitschrift", nr 10.
 17. Tokarski M. (1997), Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu