BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Bogusław
Title
Wybrane zagadnienia zmian w kulturze organizacyjnej współczesnych przedsiębiorstw
Chosen Aspects of Changes in Organization Culture in Contemporary Companies
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 453-458, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Keyword
Zmiany organizacyjne, Zarządzanie zmianami, Kultura organizacji, Człowiek w przedsiębiorstwie
Organisational change, Change management, Corporate culture, Human in enterprises
Note
summ.
Abstract
Omówiono znaczenie kultury przedsiębiorstwa oraz porównano kulturę organizacyjną w organizacjach tradycyjnych i nowoczesnych. Na koniec przedstawiono stwierdzenia obrazujące zmiany w kulturze organizacyjnej współczesnych przedsiębiorstw.

The paper presents main routes of changes of organizational culture in contemporary companies, i.e.: • change in uncertainty perception, • instrumental approach to cultural patterns, • development of so called cultural creativity (temporary cultural pat) (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Clarke L. (1997), Zarządzanie zmianą, Wydawnictwo Gebethner i S-ka, Warszawa.
  2. Koźmiński A.K. (1998), Odrabianie zaległości, PWN, Warszawa.
  3. Peppard J., Rowland Ph., (1997), Re-engineering, Gebethner i S-ka, Warszawa.
  4. Schein E.H. (1990), Organizational Culture and Leadership, Jossey Bass, San Francisco-Oxford.
  5. Sikorski Cz. (1999a), Kultura organizacyjna i jej odmiany, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
  6. Sikorski Cz. (1999b), Zachowanie ludzi w organizacji, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu