BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamowicz Elżbieta
Title
Oczekiwania polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji
Expectations of Polish Firms during Transformation
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2000, z. 9, s. 57-70, wykr., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Społeczne koszty transformacji gospodarczej, Sytuacja gospodarcza, Działalność gospodarcza, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Ocena procesu transformacji
Social costs of economic transition, Economic situation, Business activity, Political and systemic transformations, Evaluation of the transformation process
Country
Polska
Poland
Abstract
Zdaniem autorki, prezentacja nastrojów i oczekiwań uczestników działalności gospodarczej prowadzi do konkluzji, że są one nadmiernie pesymistyczne. Ten pesymizm nie wywołuje jeszcze, w opinii autorki, negatywnych skutków gospodarczych, ale równocześnie nie pozwala na pełne wykorzystanie pozytywnych skutków transformacji systemu gospodarczego. Odpowiedzialni za politykę gospodarczą państwa, powinni potraktować to jako sygnał ostrzegawczy i podjąć działania eliminujące jego przyczyny.

The author has pointed out pessimistic moods and expectations among participants of the economic activity. This pessimism, according to the author, doesn't cause any negative economic results yet but at the same time doesn't allow taking a chance out of positive transformation results of the economic system. According to the author, people who are responsible for the economic policy of the country should treat mention pessimism as a warning signal and work on elimination of its reasons. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Barro R. J., Determinants of Economic Growth: a Cross-Country Emirical Study, The MIT Press, 1999.
  2. Barro R. J., Makroekonomia, PWE 1997.
  3. Baza danych IRG SGH.
  4. Roczniki statystyczne GUS.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu