BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chłoń-Domińczak Agnieszka
Title
Systemy emerytalne z perspektywy procesu starzenia się ludności
Pension Schemes in the Process of Ageing of the Population
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2000, z. 9, s. 71-102, tab., rys., wykr., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Model pokoleniowy, Świadczenia emerytalno-rentowe, System emerytalny, Proces starzenia się ludności
Overlapping Generations Model (OLG), Retirement and disability benefits, Pension schemes, Process of people ageing
Abstract
W części pierwszej opracowania przedstawione zostały podstawowe grupy systemów emerytalnych z punktu widzenia ich finansowania i funkcjonowania w ramach tradycyjnego modelu nakładających się pokoleń. W drugiej części omówiono typologię istniejących na świecie systemów emerytalnych z punktu widzenia ich funkcjonowania i finansowania. W części trzeciej przedstawiony został problem starzenia się ludności w Polsce oraz na świecie, wraz z prognozami demograficznymi i analizą wpływu zmian płodności i umieralności na proces starzenia się ludności. Dalej przedyskutowano zachodzącą zmianę zachowań osób pracujących, przede wszystkim z punktu widzenia zmian długości okresu pracy i emerytury w świetle obserwowanego wydłużania się życia, na przykładzie krajów OECD oraz Polski. W czwartej części przedstawiono analizę wpływu procesu starzenia się ludności na systemy emerytalne oraz konsumpcję pokolenia w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym.

The paper presents basic groups of pension schemes from their financing and functioning point of view within traditional overlapping generations model and their typology. It also concerns the issue of ageing of the population in Poland and in the world together with demographic forecasts. Then, changes in workers behaviour, mainly from a viewpoint of changes in the length of workday and pension towards longer life on the example of OECD countries and Poland have been given. In the last part of the paper, there is an analysis of the process of population ageing and its impact on pension schemes as well as consumption of the population in productive and post-productive age. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Auerbach, A.J. i L.J.Kotlikoff (1987), Dynamie Fiscal Policy, Cambridge University Press, Nowy Jork.
 2. Blanchard, OJ. i S.Fischer (1989), Lectures on macroeconomics, Cambridge, MIT Press.
 3. Chłoń, A., L.Fox i E.Palmer, (w druku) Notional Defined Contribution Systems: How Are They Implemented?, The World Bank, Waszyngton.
 4. Clark, G. L. (2000), Pension systems: a comparative perspective, University of Oxford, UK.
 5. Diamond, P. (1965), National Debt in a Neoclassical Growth Model, American Economic Review 55,5, grudzień, 1126-1150.
 6. Diamond, P. (2001), Issues on Social Security Reform w: Scheiden Friedman i David Jacobs (ed.), The Future of Safety Net: Social Insurance in the Next Century, IRRA 2001 Research Volume.
 7. Disney, R. i E.Whitehouse (1999), Pension Plans and Réarment Incentives, Social Protection Discussion Paper No. 9924, The Pension Reform Primer, The World Bank, Waszyngton.
 8. Feldstein, M. (1996), Social Security and Savings: New Time Series Evidence, National Tax Journal, No. 49:2, 225-244.
 9. Góra, M. (w druku), Polski sposób na reformę emerytalną, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych.
 10. Góra, M. i E.Palmer (2001), A New Paradigm in Pension Economics, mimeo.
 11. Hassler, J., A.Lindbeck (1997), Intergenerational Risk Sharing, Stability and Optimality of Alternative Pension Systems, Institute for International Economic Studies, Sztokholm.
 12. Hassler, J., A.Lindbeck (1998), Can and should a pay-as-you-go system mimic a funded system?, Institute for International Economic Studies, Sztokholm.
 13. Hviding, K. i M.Merette (1998), Macroeconomic Effect of Penison Reforms in the Context of Ageing Populations: Overlapping Genrations Model Simulations for Seven OECD Countires, Working Paper AWP 1.2, OECD, Paryż.
 14. Iglesias, A. i R.Palacios, Managing public pension reserves, Part I: Evidence from international expérience, Social Protection Discussion Paper No. 0003, The Pension Reform Primer, The World Bank, Waszyngton.
 15. Kohl, R. i P. O'Brien (1998), The Macroeconomics of Ageing, Pensions and Savings, Working Paper AWP 1.1, OECD, Paryż.
 16. Kotowska, I. (2001), Prognoza demograficzna ludności Polski, w: Model Budżetu Polityki Społecznej, IbnGR.
 17. Mantel, J. (2000), Demographics and the Funded Pension System, Merrill Lynch.
 18. Manton, K.G., Stallard, E. i Corder, E. (1997), Changes in the Age Dépendance of Mortality and Disability: Cohort and other Determinants, Demography, 34, 1, 135-157.
 19. Meijdam, L. i H.A.A. Verbon (1995), Ageing and public pensions in an overlapping generations model, Tilburg.
 20. OECD (1998), Maintaining Prosperity in an Ageing Society, Paryż.
 21. Orenstein, M. (2001), Mapping the Diffusion of Pension Innovation, Konferencja IIASA/World Bank, kwiecień, Austria.
 22. Palmer, E. (2000), The Swedish Pension Reform Model: Framwork and Issues, Social Protection Discussion Paper No. 0012, The Pension Reform Primer, The World Bank, Waszyngton.
 23. Roseveare, D., W.Leibfritz, D.Fore i E.Wurzel (1996), Ageing Populations, Pension Systems and Government Budgets: Simulations for 20 OECD Countries, OECD Economics Department Working Paper No. 168, Paryż.
 24. Schmahl, W. I H.Viebrok (2000), Adjusting Pay-as-you-go Financed Pension Schemes to Increasing Life Expectancy, Schmollers Jahrbuch 120, 41-61.
 25. Thompson, L.H. (1998), Older and Wiser: The Economics of Public Pensions, Washington, The Urban Institute.
 26. Valdes-Prieto, S. (2000), The Financial Stability of Notional Account Pensions, Scandinavian Journal of Economics 102(3), 395-417.
 27. Valdes-Prieto, S. (ed.) (1997), The Economics of Pensions, Cambridge University Press, Nowy Jork.
 28. Vaupel, J., Lundstrom, H. (1996): The Future of Mortality at Older Ages in Developed Countries, w: W.Lutz (ed.), The Future Population of the World - What We Can Assume Today?, International Institute for Applied Systems Analysis, Laxemberg.
 29. The World Bank (1994), Averting the Old Age Crisis, Oxford University Press, Oxford, New York, Toronto.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu