BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudek Maciej K.
Title
Czy NBP zachowuje się racjonalnie przedstawiając cel inflacyjny w postaci przedziału?
Does National Bank of Poland Behave Rationally Presenting Inflationary Target in Interval Form?
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2000, z. 9, s. 103-116
Keyword
Polityka pieniężna NBP, Inflacja
NBP monetary policy, Inflation
Abstract
Strategia NBP opiera się na precyzowaniu celu inflacyjnego w postaci przedziału. Intencją artykułu była teoretyczna ocena tej strategii, a w szczególności identyfikacja czynników, które determinują szerokości przedziału celu inflacyjnego oraz konfrontacja obecnej strategii NBP z innymi dostępnymi strategiami.

A strategy of the National Bank of Poland is based on precise statement of inflationary target in interval form. The goal of the article was a theoretical estimation of that strategy, especially factors identification, which determines limits of inflationary target interval as well as confrontation of the current National Bank of Poland strategy with other available strategies. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu