BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimkowska Joanna
Title
Średni czas trwania w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej
Average Duration Time of Interest Rate Risk Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 869, s. 106-114, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Instrumenty finansowe, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko stopy procentowej
Financial instruments, Risk management, Interest rate risk
Abstract
Rozważania dotyczą instrumentu, który w określonych i znanych inwestorowi momentach czasu generuje ustalony ciąg przychodów. Założono, że przychody te są nieujemne, a przynajmniej jeden z nich jest dodatni. Ponadto założono, że następują one na koniec kolejnych lat. Zamieszczono analizę wrażliwości cen wybranych instrumentów finansowych i analizę wrażliwości ceny portfela instrumentów finansowych.

The article discusses a tool which in defined and known to investors moments generates a set series of incomes. The author makes an assumption that the incomes are not negative, at least one of them being positive. She also assumes that the incomes appear at the end of respective years. Furthermore, the article analyses sensitiveness of prices of selected financial instruments and sensitiveness of the price of financial instruments portfolio.(MN)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu