BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prudzienica-Grunt Maja
Title
Powszechne Towarzystwa Emerytalne jako nowe jednostki organizacyjne
Pension Fund Societies as New Organizational Unites
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 869, s. 241-246, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Reforma ubezpieczeń społecznych, Instytucje ubezpieczeniowe, Fundusze emerytalne
Social insurance reform, Insurance institute, Pension funds
Company
Powszechne Towarzystwa Emerytalne
General Pension Society
Abstract
Przedstawiono genezę i formę organizacyjną Powszechnych Towarzystw Emerytalnych (PTE). Stwierdzono, że powstanie i działalność Powszechnych Towarzystw Emerytalnych przyniosło i będzie przynosić wiele korzystnych efektów.

The origin and organizational form of Pension Fund Societies are presented. The author argues that establishment and activities of the Pension Fund Societies have already brought and will further bring many profits.(MN)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu