BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Babczuk Arkadiusz
Title
Zarządzanie długiem publicznym w transformowanej gospodarce na przykładzie Polski
The Management of Public Debt in Transformative Economy on the Example of Poland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 869, s. 290-295
Keyword
Dług publiczny, Zarządzanie długiem, Materiały konferencyjne
Public debt, Debt management, Conference materials
Abstract
Stwierdzono, że w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce, mimo istnienia określonych ograniczeń, zarówno typowych dla każdej transformowanej gospodarki, jak i wynikających ze specyfiki sytuacji naszego kraju, osiągnięty został istotny postęp w realizacji tak klasycznych, jak również specyficznych celów zarządzania długiem publicznym.

The article claims that during last ten years in Poland, in spite of limitations specific both for each transformative economy and particular situation of our country, a vital progress has been made in realizing not only classical but also specific purposes of public debt management.(MN)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu