BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Schnotale-Bednarek Bożena
Title
Przekształcenia własnościowe w spółdzielczości
The Ownership Transformation in Cooperative Movement
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Makroekonomii, 2000, nr 6, s. 85-97
Keyword
Spółdzielczość, Spółki kapitałowe, Przekształcenia własnościowe, Prawo spółdzielcze
Cooperative movement, Capital company, Ownership transformations, Cooperative law
Note
summ.
Abstract
W artykule zawarto propozycję przekształceń własnościowych w spółdzielczości w gospodarce polskiej. Przedstawiono i skomentowano najnowszy projekt ustawy dobrowolego przekształcenia spółdzielni w spółkę prawa handlowego. W tym celu dokonano także analizy porównawczej między istotą i charakterem spółdzielni oraz spółek kapitałowych.

This paper is about the proposition of the ownership transformation in cooperative movement in Polish economy. This proposition may be a good way to solve the shortage of capital in this sector. It provides to transformation the cooperative enterprises into commercial companies. But now, it is only theoretical not practical possibility. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1429-2424
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu