BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czajkowski Marek
Title
Otwarcie NATO a nowa architektura bezpieczeństwa europejskiego
The NATO Opening and New Architecture of European Security
Source
Studia i Analizy - Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, 1998, nr 4, s. 95-117
Keyword
Bezpieczeństwo międzynarodowe, Polityka zagraniczna, Kraje postkomunistyczne
International security, Foreign policy, Post-communist countries
Company
Organizacja Paktu Północnego Atlantyku
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Abstract
W artykule przedstawiono wpływ otwarcia się NATO na interesy grup państw członkowskich i pozostających poza Sojuszem. Ważnym aspektem poszerzenia NATO jest wzmocnienie pozycji państw europejskich. Dla Stanów Zjednoczonych oznacza to zmniejszenie bieżących wydatków na obronę Europy. Drugim ważnym elementem jest wymiana uzbrojenia, którego będą musiały dokonać nowoprzyjęte państwa. Rosja sprzeciwiała się otwarciu NATO. Powodem takiej postawy było zmniejszenie się geograficznego obszaru, na którym miała ona wpływy polityczne i wojskowe. Głównym celem polityki rosyjskiej, po przyjęciu do NATO Polski, Węgier i Czech będzie niedopuszczenie do dalszego otwarcia Sojuszu. Autor przedstawia również współzależności między otwarciem NATO a poszerzeniem Unii Europejskiej.

Important aspect of the NATO enlargements is strenghening of European countries position. Second important element is change of weapons by new countries. Main goal of Russian policy after admission of Poland, Hungary and Czech Republic to the NATO will be limitation of further alliance opening. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu