BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barczak Beata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Podstawy analizy konfliktów
The Bases of the Analysis of Conflicts
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 430, s. 91-103, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Socjologia przedsiębiorstwa, Konflikty w przedsiębiorstwie, Analiza konfliktów, Rozwiązywanie konfliktów
Sociology of the enterprise, Conflicts in organisation, Conflict analysis, Solving conflicts
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie źródeł, form przejawiania się konfliktów pojawiających się w trakcie realizacji zadań zespołowych, a także sposobów ich rozwiązywania. Dla potrzeb analizy przeprowadzono badanie porównanwcze literatury przedmiotu i próbę syntezy dla potrzeb empirycznych.

The universality of conflict creates a need for a scientific analysis of how to cope with it. The aim of the paper is to present the sources, forms and effects of conflicts, as well as the methods of solving them. For the purpose of the analysis
 1. a comparative literature study, and
 2. a synthesis for the requirements of empirical studies have been performed.
The above mentioned purpose is reflected in the structure of the paper. The main parts are proceeded by the discussion of the essence of the analysed subject and the significance of conflicts in the managerial process, the appendix includes a questionnaire that will be used in empirical studies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Andrew K., A creative approach to resolving conflicts, "Management Review" 1989, No 3.
 2. Askanas W., Konflikty organizacyjne przy wdrażaniu eto, PWN, Warszawa 1978.
 3. Czerska M. , Niesiobędzki Z., Konflikty wywołane zmianami organizacyjnymi, "Organizacja i Kierowanie" 1989, nr 12.
 4. Daszkowski J., Rola konfliktów w zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie" 1989, nr 3-4.
 5. Dubrin A., Praktyczna psychologia zarządzania, PWN, Warszawa 1978.
 6. Jarczyński M., Konflikty wewnątrz jednostek nomadycznych, "Organizacja i Kierowanie" 1984, nr 1.
 7. Jankowiak B., Twórcze rozwiązywanie konfliktów, "Organizacja i Kierownictwo" 1988, nr 3.
 8. Krzesiński J., Konflikty między wyższym a średnim kierownictwem, "Organizacja i Kierownictwo" 1980, nr 9.
 9. Krzesiński J., Konflikty w miejscu pracy, "Organizacja i Kierownictwo" 1981, nr 11-12.
 10. Matejko A., Więź i konflikt w zakładzie pracy, PWN, Warszawa 1969.
 11. Mesjasz C., Mediacje w konflikcie, "Przegląd Organizacji" 1992, nr 9.
 12. Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Profesjonalne Szkoły i Biznasu, Kraków 1991.
 13. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979.
 14. Ross A. Webber., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1984.
 15. Rządca R., Negocjacje - rozwiązywanie konfliktów, "Przegląd Organizacji" 1989, nr 8.
 16. Stoner J., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
 17. Śmigulski J., Kierowanie konfliktem, "Przegląd Organizacji" 1991, nr 3.
 18. Teczke J., Techniki zarządzania a sprawność organizacji, "Zeszyty Naukowe" AE, Kraków 1988.
 19. Wach T., Ryzyko konfliktu, "Przegląd Organizacji" 1991, nr 7.
 20. Weiss A., It's what you make it, "Supervisory Management" 1974, No 6.
 21. Wosińska W., Psychologiczne prawidłowości uzgadniania sprzecznych stanowisk w procesie negocjowania w przedsiębiorstwie, "Organizacja i Kierowanie" 1983, nr 1-2.
 22. Zieleniewski J., Organizacja i Zarządzanie, PWN, Warszawa 1979.
 23. Zimniewicz K., Techniki zarządzania, PWE, Warszawa 1991.
 24. Zglińska I., Rozwiązywanie konfliktu, "Organizacja i Kierownictwo" 1990, nr 6.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu