BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimczak Bożena
Title
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w okresie transformacji w Polsce w świetle współczesnych koncepcji firmy
The Restructuring of Companies in the Transition Period in Poland in the Light of Contemporary Concepts of a Company
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 858, s. 132-147, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Koncepcja przedsiębiorstwa, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Przekształcenia własnościowe
Systemic transformation, Enterprise concept, Restructuring of enterprises, Ownership transformations
Abstract
Przedstawiono współczesne koncepcje firmy, w których centralnym problemem jest problem granicy między przedsiębiorstwem a rynkiem. Dokonano opisu i analizy wypadków zmiany granic między przedsiębiorstwami a rynkiem, dokonującej się w procesie transformacji w Polsce, wykorzystując pojęcia i tezy przedstawionych koncepcji. Całość zakończona została zakończona podsumowaniem, wskazującym na szczególne okoliczności, w jakich restrukturyzują się przedsiębiorstwa w Polsce.

The paper presents contemporary concepts of a company, according to which the question of border between a company and a market is the major problem. It includes a description and analysis of cases when borders between companies and markets was changed. Such a change has taken place in Poland in the transition period. The fragments of the concepts presented in the paper were used for the analysis. The conclusion indicates at the specific circumstances of Polish companies restructuring.(MN)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu