BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domiter Małgorzata
Title
Przesłanki teoretyczne integracji gospodarczej i jej znaczenie dla kształtowania polityki handlowej
Theoretical Premises of Economic Integration and its Importance for the Trade Policy Shaping
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1066, s. 62-75, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej
Keyword
Integracja gospodarcza, Unie celne, Polityka handlowa
Economic integration, Customs unions, Trade policy
Note
summ.
Company
Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
Abstract
Przedstawiono przesłanki i motywy integracji gospodarczej. Omówiono czynniki determinujące integrację regionalną, wewnętrzne i zewnętrzne efekty integracji oraz przesłanki integracji europejskiej. Przybliżono podstawy definicyjne i regulacje prawne GATT/WTO.

The integration theory and the closely related theories of customs union, single market and monetary union constitute organic parts of the foreign trade theory. The scope of economic integration theory is almost identical with the scope of the international trade theory. The economic integration theory may be considered part of the International Economics. Simultaneously, it also covers part of the international trade theory since it analyses the scale of the impact of united national markets on the growth and co-ordination of the union's economic policy. In practice, any form of integration is, essentially, a trade integration. Along with the onset of liberalization tendencies in economy, especially with regard to trade, the economic integration and its effects for international trade must be subject to the regulations of GATT/WTO. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Czubik P., Wolny handel towarami. Podstawy międzynarodowego regionalizmu handlowego, Wydawnictwo Kantor, Zakamycze 2002.
  2. DzU 1995 nr 50, poz. 266.
  3. Hoekman B., Kostecki M.M., Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: zasady i mechanizmy negocjacji, AE, Wrocław 2002.
  4. Kamecki Z., Pojęcia i typy integracji, "Ekonomista" 1967 nr 1.
  5. Ładyka S., Integracja gospodarcza - definicje, etapy rozwojowe, założenia teoretyczne, [w.] Stosunki Polski j, Unią Europejską, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, SGH, Warszawa 2002.
  6. Trade Blocs, Oxford University Press for the World Bank, World Bank 2000.
  7. Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1001.
  8. Winters L.A., Regionalism and the Rest of the World: The Irrelevance of the Kemp-Wan Theorem, "Oxford Economic Papers" 1997 nr 49.
  9. Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja europejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu